Mennesker og historier fra Beiarn Kommune, Nordland. Fylkesvei 813 over Beiarfjellet er eneste bilvei inn til Beiarn Kommune.

Kommunereformen ble igangsatt i 2014. I løpet av 6 år ble kommuner over hele landet slått sammen, og landets 426 kommuner ble etterhvert redusert til 356. En kommune som slapp unna sammenslåing var Beiarn i Nordland Fylke. Mye på grunn av sin geografiske plassering, hvor kommunens befolkning på ca 1030 innbyggere er spredt utover den langstrakte Beiardalen omkranset av høye fjellområder. Med kun en bilvei (Fylkesvei 813, over Beiarfjellet) som forbinder kommunen med resten av fylket, i tillegg til Beiarfjorden om man kommer sjøveien.

Våren 2019 tilbrakte jeg noen uker i Beiarn og reiste rundt om i kommunen. Jeg oppsøkte folkene som bor der, ble kjent med dem og de varierte miljøene de er en del av: En familie som driver geitegård innerst i Beiardalen; de ansatte ved et Lefsebakeri, frivillige i Røde Kors som forbereder seg til årets påsketrafikk i fjellet; entusiastiske grotteutforskere; og en tømmermann som klargjør vårens tømmer før sommeren. Jeg ble fort tatt inn i varmen i alle disse ulike miljøene og jeg oppdaget fort at alle hadde en sterk tilknytning til hjemkommunen sin på ulike måter. Jeg fikk også bekreftet at det velkjente uttrykket «på bygda så kjenner alle alle» stemmer veldig godt.